top of page
The latest news about orininal songs of HUGO YASS

2024 оны 1-р сарын 24-нд HUGO YASS-ийн гурав дахь цомог "Okaze de la nova epoko nia" нь янз бүрийн хөгжмийн түгээлтийн үйлчилгээн дээр гарч байна. Бүгд эсперанто хэл дээр өөрөө зохиосон. Хэрэв танд iTunes шиг захиалга байгаа бол нэмэлт төлбөр хийх шаардлагагүй: байх ёстой.

On January 24, 2024, HUGO YASS's third album "Okaze de la nova epoko nia" is now available on various music distribution services. All self-composed in Esperanto. If you have a subscription like iTunes, no additional payment is required: there should be.

The 2nd album:  Primitiva:2 is now available on various music services!

2023 оны 8-р сарын 13-нд HUGO YASS-ийн хоёр дахь цомог "Primitiva: 2" төрөл бүрийн хөгжмийн түгээлтийн үйлчилгээн дээр гарах болно. Бүгд эсперанто хэл дээр өөрөө зохиосон. Хэрэв танд iTunes шиг захиалга байгаа бол нэмэлт төлбөр хийх шаардлагагүй: байх ёстой.

On August 13, 2023, HUGO YASS's second album "Primitiva: 2" will be available on various music distribution services. All self-composed in Esperanto. If you have a subscription like iTunes, no additional payment is required: there should be.

The 1st album:  Primitiva:原点 is now available on various music services!

2023 оны 5-р сарын 25-нд HUGO YASS-ийн анхны цомог "Primitiva: Origin" нь төрөл бүрийн хөгжмийн түгээлтийн үйлчилгээн дээр гарах болно. Бүгд эсперанто хэл дээр өөрөө зохиосон. Хэрэв танд iTunes шиг захиалга байгаа бол нэмэлт төлбөр хийх шаардлагагүй: байх ёстой.

On May 25, 2023, HUGO YASS's first album "Primitiva: Origin" will be available on various music distribution services. All self-composed in Esperanto. If you have a subscription like iTunes, no additional payment is required: there should be.

配信先.png
 • Ĉu vi diras al mi la veron?
  1. Mi zorgas pri ŝi tiel, kiel mi zorgas pri mi mem; sed ŝi mem tute ne zorgas pri si kaj tute sin ne gardas. Pri tio mi tute malkontentas.... Pri tio mi tute malkontentas.... Pri tio mi tute malkontentas.... Ĉu vi diras al mi la veron? Ĉu vi diras certe al mi la veron.....? 2. Oni diras ke vi diras certe la veron, sed mi tute ne povas akcepti la ideon........ Pri tio mi tute malkontentas.... Pri tio mi tute malkontentas.... Pri tio mi tute malkontentas.... Oni ne facile forgesas sian unuan amon. 3. La sufikso “ um” ne havas difinitan signifon, kaj tial tre malmultajn vortojn kun “ um” oni devas lerni, kiel simplajn vortojn. Elzemple: plenumi, kolumo, manumo, kafumi, aerumi kaj ankaŭ seksumi... Pri tio mi tute malkontentas.... Pri tio mi tute malkontentas.... Pri tio mi tute malkontentas.... Oni ne facile forgesas sian unuan amon. Pri tio mi tute malkontentas.... Pri tio mi tute malkontentas.... Pri tio mi tute malkontentas.... Oni ne facile forgesas sian unuan amon.
 • Ĉar mi ne scias...
  Ĉar mi ne scias... vi kantas sur podi' Ĉar mi ne scias... vi kantas tute en bel ' Ĉar mi ne scias... viaj voĉoj donas refresigan venton al mi Dum mi atendis ĝis kiam via kant' atingis min kontaktis mi memoron ke vi kiel kantis tiam Jam ĵuste pasos 40 jaroj de'l vesper', la komenc' Pardonon ke al mi mankas memor' pri via kantad' Nun mi kontentas post kiam via kant' trafis min ne necesas mi memoron kontakti je kanton de vi jam ĵuste pasos 40 jaroj de'l vendred', la fin' Pardonon ke al mi mankas memor' pri nia malĝoj' Ĉar mi ne scias... vi kantas sur podi' Ĉar mi ne scias... vi kantas tute en bel ' Ĉar mi ne scias... viaj voĉoj donas refresigan venton al mi Mi ne kraĝas demandi vin ĉu mi estis honesta al vi nur apenaŭ ja kredas revidon ĉi Ĉar mi ne scias... vi kantas sur podi' Ĉar mi ne scias... vi kantas tute en bel ' Ĉar mi ne scias... viaj voĉoj donas refresigan venton al mi post ĵuste pasis 40 jaroj de'l vendred', la fin' brakumis min kaj murmuris vi ke ni ja revidis. Ĉar mi ne scias... vi kantas sur podi' Ĉar mi ne scias... vi kantas tute en bel ' Ĉar mi ne scias... viaj voĉoj donas refresigan venton al mi Ĉar mi ne scias... vi kantas sur podi' Ĉar mi ne scias... vi kantas tute en bel ' Ĉar mi ne scias... viaj voĉoj donas refresigan venton al mi
 • La difino maltrafis estontecon...
  Mi kuras orienten al vi. Rapidas per aŭto jen mi. Ŝoforas meznokte dum mi travidas memoron de ni. Trinkante la kafon ja ofte kunhavis ni tagmezan ripozon ĉe l'parketo de la studej’. Parolis ni pri estont' de ni. De iam ni komencis kunhavi vesperojn, noktojn kaj novajn matenojn... Kalkulante sezonojn malofte kunhavis ni komunan babiladon Pri l'estonto de mi kaj vi. Komencis imagi sole mi pri l'fino de la jarojn kiujn mi kun vi kune pasis kaj ĝuis sezonojn. Sen la konsent' inter ni mi sole difinis ke tempoj komunaj de ni ja revenos neniam do. Mi Kuras orienten al vi. Rapidas per aŭto jen mi. Ŝoforas meznokte dum mi travidas memoron de ni. Cerbumante minutojn dirante kapjesis vi; "tre grandan sopiradon pli'l vivo mi sentos iam, lasu min tiam kontakti vin, kiel vento el la montoj ĉirkaŭ vi frostita, kun sekaj folioj aromo-plenaj. Mi Kuras orienten al vi. Rapidas per aŭto jen mi. Ŝoforas meznokte dum mi travidas memoron de ni.
 • Duskas sub la stel'
  Vesperiĝas nun... pro vi kuras mi per aŭt' sur voj' al la sun'. Decembriĝos tuj... kaj vi lasis min per flug' en nokt' al la lun'. Certe mi konis ĝin de l'mesaĝ' per la ret' kiun vi sendis al mi en dimanĉ'. Brilumiĝos urb'... al mi flugus vi, per voj' tra nub' al la ĉiel'. Januariĝis jam... Se vi revenus min per voj' tra tag' al la neĝ'. Ĉu mi ja konis ĝin per la frazoj el la kor' kiujn vi skribis al mi en merkred'? "Sendis al vi." Ankoraŭ foje diris vi al mi per ret', sed ne en rekt'. "Enmetis mian emocion en la kant'... certe kantus, sentus sole vi". Certe mi konis ĝin de l'mesaĝ' per la ret' kiun vi sendis al mi en dimanĉ'. "Skribis al vi..." denove, vi min diris. Enigmas viaj frazoj kaj ne klaraj; "Jen amon verŝis de mi jes en bela la son'... se vi sentus, aŭdus sole ĝin". Pro via vol' al mia kor' malaperos temp' de l'estont' inter vi kaj mi. Pripensigis min... per via plor' al mi, pri nia nova la sort'. Malvarmiĝos tuj... ĉar nun sonas vent' el norda mont' apud mi.
 • Eĥoanta en la Malhelo"
  A: Sonas vi ege agrable; venas min bela muzika la ton' spozas mi certe afable kantas ke vi je la plej alta zon' B: Sonas vi ege... Venos min certe bela la muzik' Sonas vi certe... kantos min foje survoje al via la dom' A2: Agrablas via muziko, danceblas je via dolĉa la ton' kredeblas mi en la amon ŝanĝeblas ni; harmonion de viv' B2: Sonas vi ege... Trafas min vere kredi la amon Sonas vi certe... kantos min dolĉe je alta la zon' C: kredis la tonon... kiun vi donis al mi kredis la amon... kiun ni kune kreos D: Nun vi hazarde, nevideble, alportas min enigmon ŝanĝante klavon de via kant'... kaj vi , momente, apenaŭ aŭdeblas kun karesa voĉo diras min; " ni penu, Antaŭen la vivon! Antaŭen la vivon! Antaŭen nian vivon!" Sonas, venas , spozas, kantas Sonas, venas , spozas, kantas Sonas, venas , spozas, kantas Sonas, venas , spozas, kantas Agrablas,danceblas, kredeblas, ŝanĝeblas Agrablas,danceblas, kredeblas, ŝanĝeblas A':(ripetado) Sonas vi ege agrable; venas min bela muzika la ton' supozas mi certe afable kantas ke vi je la plej alta zon' B':(ripetado) Sonas vi ege... Venos min certe bela la muzik' Sonas vi certe... kantos min foje survoje al via la dom' Sonas, venas , spozas, kantas Sonas, venas , spozas, kantas Sonas, venas , spozas, kantas Sonas, venas , spozas, kantas Agrablas,danceblas, kredeblas, ŝanĝeblas Agrablas,danceblas, kredeblas, ŝanĝeblas
 • Stelbrila Nokto
  Jenas nokt', heras la lun, kaj ĝuos ni froston. Vi pravas, milinde, jes! "Kontraste taga sunbril'..." Frostas la nokt' tia mi per aŭt' ofte kuris, sed jardeko de dumil dudek, marŝas jen piede mi Steloj ja brilas en la ĉiel' ĉirkaŭ ni, ŝajnas ke la mond' tiel belas, Ĉu vidas vi? Lumo ja brilas en fort'. Supre la steloj, la univers' silente al mi ridas. Ŝanĝiĝis, sed ĉu la viv’de ni’? Kuras la temp’kun vi. Sunbril' certe kaŝos la belajn noktajn diamantojn, kiujn frostita vent' pli lumigas nur por ni du. " Vintriĝos la tag'..." flustris vi kaj kisas min milde. " Forte brakumu min, ĝis maten'..." Supre la steloj, la univers' silente al mi ridas. Ŝanĝiĝis, sed ĉu la viv’de ni’? Kuras la temp’kun vi. Sunbril' certe kaŝos la belajn noktajn diamantojn, kiujn frostita vent' pli lumigas nur por ni du. " Jen leviĝos la nokt'..." flustris vi kaj kisas min foje. " Firme brakumu min, ĝis la fin'..."
 • Mistera Melodio
  Certas mi ke mi vin ne konas... Por la feliĉ' de ni eldiris mi, kaj Serĉas mi komunan interesiĝon por ke trankviligu mi volon de mi. Sole kanteblas, tiom belas via voĉ'. Ho!, kanteblus kun mi en harmoni'. Vidvide kantus, tiom brilas kvazaŭ stel'. Du okuloj viaj ĉiam min invitas tiel en allog'. Sentas mi ke ekzistas fort' ĉe ni ne klarigita, sed ĉiam en sentebl'. Mi esperas ke niaj vojoj kuniĝos, kaj kune kantos ni en bela akord'. Via melodi' kiel dolĉa somera vent'... Ĉu kuniĝos kun jen la mia en seren'? Al vi min tiras senfine rigard' de vi, kaj en ĝi videblas jen la tuta galaksi' Jen venas briz' de l'mar'. Ho! en ĉiu moment' estas mi sub la ĉiel' purigita de l'pluv'. Jen donas vi al mi freŝon kvazaŭ glaci' el nord' vangon mian karesas en Unu moment'
 • Ritmo de Vivo
  Donu min iom da akvo, kaj povos refreŝiĝi mi. Petu min tiom da amo, kaj povos reviviĝi mi. Certe venos iam tia temp', ke necesas memstariĝi mi. Fakte jam venis min streĉita sent', kion ne eblas forigi nun. Oni diras ke viv' de la hom' longas sufiĉe, sed difinas mi ke ne certas tiel la viv'. Entute sufiĉe ja longas la viv' se tedas vi je viv' de vi... Nu, ĉiam mankas temp' je mia viv'. Sub la lun', sola mi restas, serĉante vian silueton Prenu min, kiu pulsas je via nom, sen vi, pulsas sang' kaj vokas vin. Ŝajnas ke preteriras la temp', kaj perdas lumon el vi mi Sed restas ĉiam en mi la sonĝ', kiu memoreblas vian rideton Oni diras ke, ĉiu el homar' meritas feliĉon, sed pensas mi, ke venas kun prezo la feliĉ'. Ŝajnas longa ja la viv' kiam sen ia sens'... vivas vi Ĉu Kurtas la viv', kaj ĝuas ni? Oni diras ke viv' de la hom' longas sufiĉe, sed difinas mi ke ne certas tiel la viv'. Entute sufiĉe ja longas la viv' se tedas vi je viv' de vi... Nu, ĉiam mankas temp' je mia viv'.
 • Kiam vi flugas al la lun'
  Kiam vi flugas al la lun’, ne forgesus kunporti la muzikon kion mi kreis nur por vi; plejfortemis kunkanti la poemon kun mi... Kiam vi kantas sole ĝin ne forgesus kunkanti kun la Jutubo kion mi kreis nur por vi, plejmultigis am' de mi. De kiam la prezidento decidis sendi homon al la lun', de kiam ĉiuj popoloj aplaŭdis lian ja entuziasmon... Konkredis la homar' unuiĝos ke ni iel, sed neniel realiĝis en ver'. Neniam prezentantoj dediĉis pensi pri la estontec'. Neniam privilegiuloj aplaŭdis planon alian krom de si mem. Konkludis la romano " tiu ĉi mond' beliĝos Iel", sed neniel realiĝis en ver'. Ni vivas en la tria dimensio kaj tie neniu kontraŭ al temp', giganta la fluo de la direkto tiel antaŭvidis ni. Kaj nun ni konas ke en nia propra menso, neniu kontraŭ al sia bondezir'; ni rajtas flugi laŭ la vol' Kiam vi flugas al la lun’, ne forgesus kunporti la muzikon kion mi kreis nur por vi; plejfortemis kunkanti la poemon kun mi... Kiam vi kantas sole ĝin ne forgesus kunkanti kun la Jutubo kion mi kreis nur por vi, plejmultigis am' de mi.
 • Anohino kimito…Dancu Ni!
  Ŝiroi Juuhiga Usuzumino kumo Ukabi agarasete iru Kagajaki daŝita Maĉinami ni fuku Kitakazega hohoŭo sasu Madamuneni nokoru Kimikarano dennŭa Tocuzenno koe Maĉiha krismas-dej ŝiroi kagajaki Mouiĉido futaride Bojz and Garlz aŝidori karuku Hanajakana kimoĉide Bokuramo ah, odorou! La blanka vesper'sun' ja tra la ink-ombraj nuboj, elegante levante, ekbrilegas nin.
 Sur ekbrirantaj stratoj la vent' el nord' blovetas; hazarde kisas je niaj vangoj, La vok' el vi en mia kor',tute ne atendite ja venis, ankoraŭ restas kiel son'. La urb', je Kristnask-tag’, brile blanka kaj gaja denove ni du iel kune.
 Uloj kaj uljnoj jen, paŝo je paŝ' kun brile gaja la humoro, ni ja ankaŭ, Ho! dancu, ni! 街は、Twilight time 白い輝き もう一度2人で Ladies & Gentlemen 小粋に、 そう、華やかな気持ちで 僕らも、Ah!踊ろう!
 • Ĉu vi diras al mi la veron? :本当のこと、教えてくれる?
  彼女のために、 自分のように心配して、 でも彼女は自分を守らない、 全く気にもしない。 満たされない、この気持ち… 満たされない、この気持ち… 満たされない、この気持ち… 本当のこと、教えてくれる? 私に、真実を語るの? 皆が言う、真実を話すと、 でも、私は受け入れられない… 満たされない、この気持ち… 満たされない、この気持ち… 満たされない、この気持ち… 初恋は、忘れられない。 「um」は、特定の意味を持たず、 覚えるべき単語は少ない、 例えば:plenumi(履行する)、kolumo(カラー)、 manumo(手袋)、kafumi(カフェをする)、 aerumi(空気を入れる)、seksumi(性行為をする)… 満たされない、この気持ち… 満たされない、この気持ち… 満たされない、この気持ち… 初恋は、忘れられない。 満たされない、この気持ち… 満たされない、この気持ち… 満たされない、この気持ち… 初恋は、忘れられない。
 • Ĉar mi ne scias... :私は知らないから...
  私は知らない... あなたはステージで歌うって 私は知らない... あなたはとても美しく歌っている 私は知らない... あなたの声は私を生き返らせてくれる 私は、あなたの歌が私に届くまで待っている間 私は思い出をたどった あなたが当時どんな風に歌っていたのか まさにあの夜、始まりの日から40年たとうとしているけど ごめん、私は当時のあなたの歌を覚えていない 今、私は満足している あなたの歌が私に届いた後 私は思い出に触れる必要はない あなたの今の歌に触れたから まさに40年前のあの金曜日、終わり ごめん、私はあのころの私たちの悲しみを覚えていない 私は知らない... あなたはステージで歌うって 私は知らない... あなたはとても美しく歌っている 私は知らない... あなたの声は私を生き返らせてくれる 私はあなたに尋ねる勇気はない 私があなたに正直だったか かろうじて再会できた事実を信じるしかない あの金曜日、私たちの時間の終わりから40年たって、 あなたは私を抱きしめて、「また会えたね」ささやいた。 私は知らない... あなたはステージで歌うって 私は知らない... あなたはとても美しく歌っている 私は知らない... あなたの声は私を生き返らせてくれる 私は知らない... あなたはステージで歌うって 私は知らない... あなたはとても美しく歌っている 私は知らない... あなたの声は私を生き返らせてくれる
 • La difino maltrafis estontecon... :木枯らしに気付く過ち
  私は東に向かって走っています。 貴女に向かって、車で急いでいます。 真夜中のドライブで 二人の思い出がよみがえります。 キャンパスの小さな公園で コーヒーを飲みながら、 よく昼休みを共にしました。 私たちは自分たちの将来について話しました。 ある時から、私たちは 夕方、夜、そして新しい朝を共有し始めました. 季節が何度か移り行き、 私とあなたの将来について 共通の会話を共有することはほとんどなくなった. 君と過ごした季節の終わりを、 僕だけが想像し始めた。 貴女に思いを打ち明けることもなく、 私たちだけが共有した時間は 想い出になると、 勝手に結論付けました. 私は東に向かって走っています。 車で急いでいます。 真夜中のドライブで 二人の思い出がよみがえります。 数分間の沈黙の後、あなたはうなずいて言った 「私はこれからの人生で大きな切望を感じることもあるでしょう。 そのときは、 あなたの周りの山々から吹く凍てついた風となって、 香りに満ちた枯れ葉とともに、 あなたに会いに来るわ…」と。 私は東に向かって走っています。 車で急いでいます。 真夜中のドライブで二人の思い出がよみがえります。
 • Duskas sub la stel' :星降る夜に
  A1: 宵闇が近づく今... 君のため走るボク 太陽へ続く道のりを 車走らせる A1-2: じきに年の瀬となる... そして君は僕を置いて 夜のフライトで 月昇る空へ向かった B: 確かにボクはそれを知っていた メールのメッセージ 日曜日にあなたがボクに送ったもの A2-1: 街が輝きだす 君がボクに向かってフライトしてくれたら、 雲の道を通って 天に通じる道へ A2-2: 年が明けて久しい... もし君が戻るなら そう、陽の通る道筋で 雪へ向かって B2: ボクがそれを知っていたか? 君の心からのフレーズを通して そう、それは君が水曜日にボクに書いたという曲 C: "貴方に送ったように…." 再び言った 君からの直接のメッセージではなかった "私の思いを曲に込めた... 確かに貴方が一人で感じ、歌ってくれれば…" B: 確かにボクはそれを知っていた メールのメッセージ 日曜日にあなたがボクに送ったもの C2: "私が貴方に書いたように..." 再び、君がボクに言った 君のフレーズは謎で、はっきりしない。 "美しい音に私の愛を注ぎ込んだ... もし貴方が感じるなら、 もし貴方が一人でそれを聞くなら" D: 君の意志により ボクの心から 君とボクの未来の間から時間が消える A3-1: 君がボクに泣いて... ボクに気付かせてくれた、 ボクたちの新たな運命について A3-2: すぐに寒くなる... なぜなら今、風が吹く 北の山から ボクの近くの山々から
 • Eĥoanta en la Malhelo" :闇に響く愛のエコー
  A: 響き渡れ、甘美なる音よ; 酔いしれるような旋律が私に訪れる 美しく、愛らしき響きよ 貴方が最高の高みで歌い鳴らす B: 響き渡れ、とても美しく... 確かに私のもとへ酔いしれた音楽が来る 美しく響け... 貴方の家への道で私を歌い導く A2: 魅惑せん、君の音楽よ 踊れ、貴方の甘美な旋律に 愛を信じ、共鳴するのだ 生命のハーモニーは、変えていけるのだ B2: 響き渡れ、とても美しく... 真実の愛に私を打ち震わす 美しく響け... 優しく、高い場所で私を歌い導く C: 信じた、貴方もたらす旋律を 共に築く愛を信じた D: 今、突然の扉が開かれ 貴方はの歌のキーを変える そして、儚くも耳に触れるように ささやく貴方の声; "前にすすめよう、 命を前にすすめよう! 命を前にすすめよう! 私たちの人生を前にすすめよう!" A: 響き渡れ、甘美なる音よ; 酔いしれるような旋律が私に訪れる 美しく、愛らしき響きよ 貴方が最高の高みで歌い鳴らす B: 響き渡れ、とても美しく... 確かに私のもとへ酔いしれた音楽が来る 美しく響け... 貴方の家への道で私を歌い導く A: 君の音はとても美しい; 心に響く音楽の調べが私に迫ってくる 確かに愛らしい響きに包まれている 君が一番高い場所で歌っている B: 君の音はとても... 必ず私の元に美しい音楽がやってくる 君の音は美しく... 時折、君の家への道で私を歌う A2: 君の音楽は魅力的に響く; 君の甘い旋律に踊らされる 私は愛を信じることができる 生活のハーモニーは変えられる B2: 君の音はとても... 私は本当に愛を信じる 君の音は美しく... 私を甘く、頭の高い場所で歌う C: 君がくれた音を信じた... 君と共に築く愛を信じた D: 今、君は偶然にも見えない謎を運んでくる 君の歌の鍵を変えて... そして、君は一瞬、優しい声で私に語りかける; "頑張ろう、 前へ、生きることに! 前へ、生きることに! 前へ、私たちの人生に!" A':(繰り返し) 君の音はとても美しい; 心に響く音楽の調べが私に迫ってくる 確かに愛らしい響きに包まれている 君が一番高い場所で歌っている B':(繰り返し) 君の音はとても... 必ず私の元に美しい音楽がやってくる 君の音は美しく... 時折、君の家への道で私を歌う
 • Stelbrila Nokto:星降る夜に
  A1: 夜が来る、月が昇る そして、凜とした空気感を楽しむ あなたは正しい、確かに 「昼間の太陽とコントラスト鮮やかに…」 B1: 冷たい夜 私はよく車で走った しかし2020年代に生きる私 自らの足で空間を楽しむ A2: 星が空で輝く 我々の周り、世界は とても美しいようだ、見えますか? 光は力強く輝く B2: 星々の上、宇宙 静かに私に笑う 変わったが、我々の時間は? 時間があなたと共に流れる C1: 朝日が美しい夜のダイヤモンドを隠す 凍てついた風が二人のために磨き上げた光の粒を "冬が近いね…" とあなたは囁き、優しくキス "強く私を抱きしめて、朝まで…"と B2: 星々の上、宇宙 静かに私に笑う 変わった…って、私たちの時はどうだろう? 時間があなたと共に流れる C2: 朝日が美しい夜のダイヤモンドを隠す 凍てついた風が二人のために磨き上げた光の粒を "夜が明けるわ…" とあなたは囁き、なんどもキス "しっかりと私を抱きしめて、最後まで…"と
 • Mistera Melodio :神秘的な旋律
  A1 確かに、私はあなたを知らない... 私たちの幸せのために私は言った、 共通の興味を探したのは、 私の心を落ち着かせるため。 B2 ソロで歌えるほど、あなたの声はとても美しい、 ああ、私と一緒にハーモニーを奏でてほしい。 まるで星のように輝く、 あなたの瞳は常に私を魅了する。 A2 私たちの中に力があることを感じる、 それは明確でないが、常に感じる。 私はあなたと共にあることを願っている、 そして美しいハーモニーで歌う。 B2 あなたのメロディは夏の風のよう、 私の静かな旋律と合うか? あなたの眼差しは私を引きつける、 まるで輝く銀河のように。 C1 海からのそよ風が来る、 ああ、毎瞬間、雨によって浄化される私。 あなたが私に与える、 北からの氷のような新鮮さが、私の頬を撫でる。
 • Ritmo de Vivo :生命のリズム
  A1: 水を少し与えてくれ、そして私は元気を取り戻せる 愛を少し求めてみて、そして私は生き返ることができる A2: そのような時がいつか来ることは確か、私自身で立つ必要がある 事実、すでに張り詰めた感情が私に来て、それを今消すことはできない B1: 人々は言う 人間の生命は十分に長い だが私は定義する 生命はそう確かではない B2: 全体的に見れば、あなたが自分の人生に飽きているなら、人生は十分に長い... だが、私の人生では常に時間が不足している "インタールード" A3: 月の下で、私は一人で残り、あなたのシルエットを探す 私を取って、あなたの名前で鼓動しているもの あなたなしでは、血が鼓動し、あなたを呼び出す A4: 時が過ぎていくようで、私はあなたから光を失う だが私の中には常に夢が残り、あなたの笑顔を思い出す B3: 人々は言う、 人類の全てが幸せに値する だが私は思う、 幸せは代償とともに来る B4: 人生は、何も意味を見つけられないときには長く感じるかもしれない... 私たちが楽しんでいるとき、人生は短くないのか? B1: 人々は言う 人間の生命は十分に長い だが私は定義する 生命はそう確かではない B2: 全体的に見れば、あなたが自分の人生に飽きているなら、人生は十分に長い... だが、私の人生では常に時間が不足している
 • Kiam vi flugas al la lun' :月旅行の際には
  月に行くときは、 私があなたのために作った音楽を忘れずに 一緒に詩を歌ってみてください... 一人で歌う時は、 あなたのために作ったYouTubeと 一緒に歌うことを忘れないで 沢山の愛をこめて作ったから… 大統領が人を月に送ることを決定して以来、 すべての人々が彼の熱意を称賛して以来、 私たちは何らかの方法で一つになれると信じてきましたが 現実の世界はそうはならなかった。 パフォーマーが将来について考えることに時を捧げたしたことは一度もない... 特権階級の人々は、自分の計画以外の計画を称賛したことは一度もありません... 小説はこの世は何とか美しくなると締めくくったが、 現実の世界はそうはならなかった。 私たちは三次元に住んでいて、 時間には誰も逆らえない、 それは巨大な流れだから…と 私たちは予見しました そして今、 私たちは自分の心の中でなら、 誰も自身の良い願いに反対しないことに気づいた。 そう、 私たちは自由に飛ぶことができます! 月に行くときは、 私があなたのために作った音楽を忘れずに 一緒に詩を歌ってみてください... 一人で歌う時は、 あなたのために作ったYouTubeと 一緒に歌うことを忘れないで 沢山の愛をこめて作ったから…
 • あの日のキミと…Dancu Ni!
  白い夕陽が 薄墨の雲 浮かび上がらせている 輝きだした 街並みに吹く 北風が頬を刺す まだ胸に残る 君からの電話 突然の声 街は、クリスマスDay白い輝き もう一度2人で Boys & Girls足どり軽く 華やかな気持ちで 僕らも、Ah!踊ろう! La blanka vesper'sun' ja tra la ink-ombraj nuboj, elegante levante, ekbrilegas nin.
 Sur ekbrirantaj stratoj la vent' el nord' blovetas; hazarde kisas je niaj vangoj, La vok' el vi en mia kor',tute ne atendite ja venis, ankoraŭ restas kiel son'. La urb', je Kristnask-tag’, brile blanka kaj gaja denove ni du iel kune.
 Uloj kaj uljnoj jen, paŝo je paŝ' kun brile gaja la humoro, ni ja ankaŭ, Ho! dancu, ni! 街は、Twilight time 白い輝き もう一度2人で Ladies & Gentlemen 小粋に、 そう、華やかな気持ちで 僕らも、Ah!踊ろう!
 • Eĥoanta en la Malhelo
  【Eĥoanta en la Malhelo】 Eĥoanta en la Malhelo" Sonas vi ege agrable; venas min bela muzika la ton'. Spozas mi certe afable kantas ke vi je la plej alta zon' . Sonas vi ege... Venos min certe bela la muzik'. Sonas vi certe... kantos min foje survoje al via la dom'. Agrablas via muziko, danceblas je via dolĉa la ton' . Kredeblas mi en la amon ŝanĝeblas ni harmonion de viv'. Sonas vi ege... Trafas min vere kredi la amon. Sonas vi certe... Kantos min dolĉe je alta la zon'. kredis la tonon... kiun vi donis al mi. kredis la amon... kiun ni kune kreos. Nun vi hazarde, nevideble alportas min enigmon ŝanĝante klavon de via kant'... kaj vi , momente, apenaŭ aŭdeblas kun karesa voĉo diras min; " ni penu, Apuden la vivon! Apuden la vivon! Apuden nian vivon!" Sonas, venas , spozas, kantas Sonas, venas , spozas, kantas Sonas, venas , spozas, kantas Sonas, venas , spozas, kantas Agrablas,danceblas, kredeblas, ŝanĝeblas Agrablas,danceblas, kredeblas, ŝanĝeblas Sonas vi ege agrable; venas min bela muzika la ton'. Spozas mi certe afable kantas ke vi je la plej alta zon' . Sonas vi ege... Venos min certe bela la muzik'. Sonas vi certe... kantos min foje survoje al via la dom'. Sonas, venas , spozas, kantas Sonas, venas , spozas, kantas Sonas, venas , spozas, kantas Sonas, venas , spozas, kantas Agrablas,danceblas, kredeblas, ŝanĝeblas Agrablas,danceblas, kredeblas, ŝanĝeblas
 • Tiel la vivo mia iras glate...
  【Tiel la vivo mia iras glate...】 " De kiam via kor' ekŝanĝiĝis?" el vi venis demand' al mi. Neniam via rol' malfunkciis sed mi sentis pezeĉon je vi... "Certe venos pli da homoj!", viajn vortojn portis vent'; kvazaŭ koron pikis vi ja per pint' de'l metala kudril'. Streĉis la orelojn mi por aŭskulti, jen, voĉojn akrajn tonojn el vi. Preparis la viandojn sufiĉe mi, Kaj same vinojn, vodkojn, ĉe ni. "Certe venos pli da homoj!", viajn vortojn portis vent'; kvazaŭ haŭton tuŝis vi ja per gut' de'l vespera dens-nebul'. Sed mi kontentas vivi kun vi, karulin', Sub loro de vi, ĉio ja estas en ord'. Certe venos pli multe da gastoj ĉe via naskiĝtag'. Ĉiuj dancos, drinkos, kantos ni trans la nokt'. " De kiam via kant' komenciĝios?" el vi venis demand' al mi. Neniam via lor' malfunkciis, sed mi sentis pezeĉon je vi... "Certe venos pli da homoj!", viajn vortojn portis vent'; kvazaŭ koron pikis vi ja per pint' de'l metala kudril'. "Certe venos pli da homoj!", viajn vortojn portis vent'; kvazaŭ haŭton tuŝis vi ja per gut' de'l vespera dens-nebul'.
 • La Danco de Eterneco
  【La Danco de Eterneco】 Cent foje diris mi, ke mi amas vin. "Ĉu estas en ver'?", tiel vi prove igas min for; certas unu el la ŝatokup' el vi....!? Senvole vidis mi, ke vi pikas min. "Ĉu estas sen pen' ?", tiel mi solve fiksas vin nur celas nun per la sentiment' al vi...! Per la flugo el montet' jes, laŭ la nova ritm' laŭ la bona rim' kun vi... Se, se, eĉ se vi ja kantas kun mi, eĉ se vi ja gajas min, en tut' el via kor' Vera am' kiu estas inter ni rompiĝos neniam dum la viv' de'l mond'. Verdire mi ja estas preter vi en la kred' el multaj eroj ekzistantaj inter ni. Centfoje sonas mi ke mi zorgos vin. "Ĉu estas en ver'?", Min ĉiam puŝas senĉese vi certas unu el la ŝatokup' el vi....!? Per la voj' el la marbord' jes, laŭ la freŝa ond' laŭ la dolĉa son' kun vi... Se, se, eĉ se, kantas vi kun mi, ĝojigas min vere vi, entut' el via kor'. Vera am' kiu estas inter ni rompiĝos neniam dum la viv' de'l mond'. Verdire mi ja estas preter vi en la kred' el multaj eroj ekzistantaj inter ni. Cent foje diris mi, ke mi amas vin. "Ĉu estas en ver'?", tiel vi prove igas min for; certas unu el la ŝatokup' el vi....!? per la flugo el montet'...
 • Sona Interludo
  【Sona Interludo】 "Sona Interludo" A ; "Ĉu vere indas via dir'?" Momente cerbumis mi. Senĉese atingas sonor' el vi, sed dubas mi. B; Necesas vi, allogi min por kune manĝos ĝin, prezentus min en bon' kiel bongustos Truka plad'. A': " Ĉu vere mendos pli da plad'? manĝante murmuras vi. Elĉerpe pretiĝinta kebabon kun vi jen ĝuas mi. B'': Argente jes, brilas ja glas' Ege ŝatas mi. Per dolĉa miel-kantet' en ver' humas ja baklav' C: Jen tutcerte blovas min la gust' de'l Plad' el Truki' ĉe rekonas Du ja flankoj; Orient' salutas, kaj adiaŭas al Okcident' reciproke ĉe ekzotika urb' Istanbul C': Jes tutkore pardonpetas vin ke mi tute malbone konas nomojn de'l plad'. Rakont' kutimas male trafas sin. Ombroj de'l nuboj ankaŭ blovas mian ĝenon. A ; "Ĉu vere indas via dir'?" Momente cerbumis mi. Senĉese atingas sonor' el vi, sed dubas mi. B; Necesas vi, allogi min por kune manĝos ĝin, prezentus min en bon' kiel bongustos Truka plad'.
 • Certas Mi, Dubas Lin
  【Certas Mi, Dubas Lin】 Certas mi, ke mi lin ne konas ja en ver'. Certas li, ke li penas por vi en kongru'. Kredas mi, ke mi lin ne konas tiel jen. Eblas, nu, ke li venas el mond' for de mi. Certas mi, certas mi, certas mi, ke vi lin ne ŝatas,jes ja en ver'. Alivorte; firmas mi, firmas mi, tutcerte Firmas mi, Ke mi vin ja amas, jes, ja en ver'. Dubas mi, ĉu li venas el mond' for de mi. Certas mi, ke el paralela mond' venis li. Portas li en siaj vortoj nekonatajn sentojn, kiujn mi en niaj mondoj trovas ne. Kredas mi, kredas mi, kredas mi, ke li venas el mond' ekzistas paralele Fidas mi, fidas mi, tutcerte, fidas mi min ke mi bone lin ja difinas. Certas mi, certas mi, certas mi... Firmas mi, firmas mi, firmas mi... Kredas mi, kredas mi, kredas mi... Fidas mi, fidas mi, fidas mi... Dubas mi, ĉu li venas el mondo for de mi, Certas mi, ke el paralela mond' venis li. Certas mi, certas mi, certas mi, ke vi lin ne ŝatas,jes ja en ver'. Alivorte; Firmas mi, firmas mi, tutcerte firmas mi, Ke mi vin ja amas, jes, ja en ver'.
 • Lumplena Serenado
  【Lumplena Serenado】 Lumplena Serenado De Kiam vi kantas je tiom milda la voĉ' se de tiam petis vin mi en la lit'... Ĉar iam vi kantis iom pli kvazaŭ kriant', Ke en lit' diris ĝin al mi vi en ridet' Kantante vi kore, ridente vi ĉarme, kantante vi amon al mi... feliĉas ja mi ĉiutage Kantante vi kore, ridente vi ĉarme, kantante vi planon por ni prezentis min foje ĝis mia dorm'. Ĉu vi scias kiel vi min ĉarmas per la voĉ', kun kantoj dolĉaj viaj al mi en la nokt'... Nun vi estas la lum' en miaj plej mallumaj temp', per via voĉ' trovas mi eblecon de mi en rekt'. Kantante vi milde, ridente libere, kantante vi lumon al mi... feliĉas ja mi pli ol iam. Kantante vi milde, ridente libere, kantante vi mondon por ni donante la revon al mi ĉiam. Amas vin mi, Nature ja daŭros, Senĉese ĝis la fino de'l mond'. Kreas kun vi, Eterne ja funkcios, Senlime post la fino de'l mond' Kantante vi milde, ridente libere, kantante vi lumon al mi... feliĉas ja mi pli ol iam. Kantante vi milde, ridente libere, kantante vi mondon por ni donante la revon al mi ĉiam Amas vin mi, nature ja daŭros, senĉese ĝis la fino de'l mond'. Kreas kun vi, eterne ja funkcios, senlime post la fino de'l mond'.
 • Solo en la Ĉielo: Flug-Refleksioj
  【Solo en la Ĉielo: Flug-Refleksioj】 Multfoje esprimis mi ke neniam ŝatas ĝin mi. En Multfoj', dum mia flug', neniam mi ĝin elektis; ne fenestran seĝon, sed jes la koridor' Sur la seĝo dum sidas mi en la aer', jen la seĝo estas la lit' aŭ ĉambro por mi. Sole manĝas mi. mesaĝon sendas mi geamikojn, Jutubon vidas mi jen kutime mi faras en mia dom'. Ah, dum mia flug' jen ĉio grate iras ja por onta labor'. Ah, por mi la flug' ja refresigas min kaj donas novon je mi Ĝin diris ofte mi. Ĝin neniam elektis mi. ed en ĉi-foj', dum mia flug', elektis, fenestran mi jes, ne la koridoron, ĉar jam ne estis la spac'. Dum mi sidas, ĉe la fenestro, super la nuboj, jen la seĝ' fariĝas kiel mia rifuĝ'. Sole drinkas mi, respondon sendas mi vendejojn, muzikon ĝuas mi ĝuste kiel mi kutime faras hejme. Ho, dum mia flug' funkcias ĉio glate, min pretigante por laboro nova Ho, por mi la flug' ja estas kvazaŭ puriga vent', kiu donas mia mens' freŝan ĝojon. Multfoje flugis mi kaj jes ĉiam ŝatas ĝin mi. Jen Multfoj', dum mia flug', jes ĉiam mi ĝin elektis; ne la brandon por mi, sed dolĉaĵon al vi.
 • Ĉu vi rekonos...aŭ...
  【Ĉu vi rekonos...aŭ...】 Revenas mi al la straton, Rekonas mi la restoracion, Per la odor' bakita fromaĝo Jes estas, jen! " La Trattoria". krietas la vinberoj En brila kelo lumega senlime brilas la glasoj En simfoni' jen ĉiu vespere verdire mi ankoraŭ ne komprenas per kies vol'... preskaŭ ni malaperis? Revenas mi al la straton, Rekonas mi la restoracion, Per la arom' de pikaj spicoj, Jes estas Jen! "El Sabroso". Fervora fest' kantas kore, ekflugas odor' de salsa saŭco, Kuirado majestas kun varmeco, ĉiuj ĝojas En El Sabroso. Verdire, ni, Malgraŭ amindaj frazoj, El granda fort', Komprete disigitis. Jam soci' rekonas ĝojon, sed laŭ mi estas fuŝa la mond'. krome land' de'l for-orient' ja estas distorte jen reformiĝis Revenas vi al la straton, Ne Rekonas vi la restoracion, pro ke vi ankoraŭ ne demetas, ion kio vian koron kaŝas Kelkaj monatoj antaŭe malplenaj stratoj troviĝinte silentis tute ja sen viv' sed krom nia land' revenas flor' verdire mi ankoraŭ ne komprenas ĉu venkos ni...? preskaŭ malvenkita ni Jam la mond' rekonas ĝojon, sed laŭ mi estas fuŝa la mond'. krome land' de'l for-orient' ja estas distorte jen reformiĝis
 • Ĉio glate iras sub via rolo
  【Ĉio glate iras sub via rolo】 "Eĉ se via mens' ne- bone funkcias Ne drinku, fumu nek ploru Sed revenu al mi," Per ja via dir' mi bone revivas Jen ĉio iras tre glate Sub rol' de vi Alifoje, alimaniere, alternative mi devintus ŝanĝiĝi, tiel min vidis mi, sed vi min vidas neniam tiel ja jes mi estas sur via man' Eĉ se vintro mem ne- bone frostiĝas Sen neĝo, sen vento el nord' sed brilas la sun' per tergrova tut-natura funkcio en jaro avaraĝe gradas je dek kvar cersi' Aliloke, Alimarborde, Alimontpinte, mi vivintus kun kuraĝ' tiel difiniĝis mi, sed vi neniam difinis min tiel ja jes mi estas sur via man' Sen ĉese la suno brilantas, sed la ĉiel' ja ofte malheras kaŭzis neniam la sun' sed foje kaŭzis la nub' simple la tag' noktiĝis, aŭ sturtiĝis mi Alifoe, alimaniere, alternative mi devintus ŝanĝiĝi, tiel min vidis mi, sed vi min vidas neniam tiel ja jes mi estas sur via man' Eĉ somero se ne perforte varmegas Sen brilo, sen vento el sud' Sen lumo de'l sun', per tergrova tut-natura funkcio en jaro avaraĝe gradas je dek kvar cersi' Aliloke, Alimarborde, Alimontpinte, mi vivintus kun kuraĝ' tiel difiniĝis mi, sed vi neniam difinis min tiel ja jes mi estas sur via man'
 • Esencoj en Fluado: Riveroj de Vortoj
  【Esencoj en Fluado: Riveroj de Vortoj】 Ĉar mi konstatis min ke mi venu al la universon, de tiam mi rimarkis min ke mi estas unu el strangul'. Jes ĉiuj ĉirkaŭ mi rekonos min kiel specialiston de Komunikad' kaj aplikad' al amason de hom' Mi fluas per la vort' kiel senfinaj ja riveroj, briliĝas kun ideoj mi, kiel senfrenaj ja dancoj, Per lingvo mi kunligos homojn, ne samajn kulturojn, Kaj al koroj mi donas perlojn, vortojn kiuj venas de'l flam'. Jen venus Kun mi, kaj vivus kun mi Kaj ludus kun mi, Feliĉus kun mi Jen ĉirkaŭ de vi, ĉu malgraŭ de vi, almenaŭ via kor' apenaŭ ĉe mi kune trakti la probremojn, Nu simple kun laboru, ek ni! Esencoj el mi jen interplektitas kun la universo, en ĝi, profunde, mi trovas mian unikecon. Spegulo estos mi, kiu rivelos ĉiujn anojn per komunikad' kaj aplikad' potencaj miaj al homamas' . Jen venus Kun mi, kaj vivus kun mi Kaj ludus kun mi, Feliĉus kun mi Jen ĉirkaŭ de vi, ĉu malgraŭ de vi, almenaŭ via kor' apenaŭ ĉe mi kune trakti la probremojn, Nu simple kun laboru, ek ni! Senfinaj ja riveroj, tiel fluas mi per vortoj brilante kun ideoj ili, kiel senfrenaj dancoj. homojn de'l diverskulturoj mi kunligos per lingv' Kaj en korojn perlojn, vortojn flamajn jen enmetas mi
 • Eĥoanta en la Malhelo:闇に響く愛のエコー
  Eĥoanta en la Malhelo 【闇に響く愛のエコー】 響き渡れ、甘美なる音よ; 酔いしれるような旋律が私に訪れる 美しく、愛らしき響きよ 貴方が最高の高みで歌い鳴らす 響き渡れ、とても美しく... 確かに私のもとへ酔いしれた音楽が来る 美しく響け... 貴方の家への道で私を歌い導く 魅惑せん、君の音楽よ 踊れ、貴方の甘美な旋律に 愛を信じ、共鳴するのだ 生命のハーモニーは、変えていけるのだ 響き渡れ、とても美しく... 真実の愛に私を打ち震わす 美しく響け... 優しく、高い場所で私を歌い導く 信じた、貴方もたらす旋律を 共に築く愛を信じた 今、突然の扉が開かれ 貴方はの歌のキーを変える そして、儚くも耳に触れるように ささやく貴方の声; "前にすすめよう、 命を前にすすめよう! 命を前にすすめよう! 私たちの人生を前にすすめよう!" 響き渡れ、甘美なる音よ; 酔いしれるような旋律が私に訪れる 美しく、愛らしき響きよ 貴方が最高の高みで歌い鳴らす 響き渡れ、とても美しく... 確かに私のもとへ酔いしれた音楽が来る 美しく響け... 貴方の家への道で私を歌い導く
 • Tiel la vivo mia iras glate... :穏やかに進む僕の人生…⁉
  【穏やかに進む僕の人生…⁉】 「いつから気が変わったの?」 君からの問いかけがボクに届く。 君は君であり続けてくれているけど、 そんな君に重さを感じる…。 「きっと、もっと沢山来てくれるわよ!」 君の言葉が風に乗って届く。 まるでメタルの針の先で、 ボクの心を突き刺すように。 ボクは耳を傾けて聞く準備をした、 切れ味鋭い君からの声や音色を。 ボクは食べ物をたくさん用意した、 ワインやウォッカも同様に。 「きっと、もっと沢山来てくれるわよ!」 君の言葉が風に乗って届く。 まるで夕方の濃い霧の一滴が ボクの肌をなでるように。 でもね、ボクは君と一緒に生きることに満足している、 愛しい人よ。 君の尻に敷かれて、 全てが正しく整っている。 きっともっと多くのゲストが君の誕生日パーティーにやって来るだろう。 みんなが踊り、飲み、歌うことだろう、 ボクたちの夜を超えて。 「あなた、いつ歌うの?」 君からの問いかけがボクに届く。 君は君であり続けてくれているけど、 ボクはそんな君に重さを感じる。 「きっと、もっと沢山来てくれるわよ!」 君の言葉が風に乗って届く。 まるで一滴の金属の針で、 ボクの心を突き刺すように。 「きっと、もっと沢山来てくれるわよ!」 君の言葉が風に乗って届く。 まるで夕方の濃い霧の一滴が ボクの肌をなでるように。
 • La Danco de Eterneco :愛の調べ
  【愛の調べ】 百回も言った、 私はあなたを愛していると。 "本当にそうなの?" あなたは私を遠ざけるのように試している。 あなたからの愛の一片は確かに存在する....!? 無意識に気づいた私は あなたが私を刺すことを。 "頑張らないの…?" だから私はあなたに執着し、ただあなたに感情を向けるのだけど 今はあなたへの感情だけを目指して...! 小高い丘から舞い降りる 新しいリズムに合わせて 良い韻に沿って あなたと一緒に... もし、もし、たとえあなたが私と一緒に歌っているとしても あなたが私を喜ばせるなら あなたの心からの全てが含まれている 私たちの間にある真の愛は この世がある限り決して壊れません 二人の間の多くの事象・出来事の中で この点に対しての深い思いは、 貴女よりさらに上を行く私 百度響く私は あなたを気遣うでしょう。 "本当にそうなの?" あなたによって絶えず押される私は あなたの愛の一片は確かに存在する....!? 海辺の道を通って そう、新しい爽やかな波の中で そう、美しい音の中で あなたと共に... もし、もし、たとえあなたが私と一緒に歌っていても あなたが私を本当に喜ばせるなら あなたの心からの全てが含まれている 私たちの間にある真の愛は この世がある限り決して壊れません 二人の間の多くの事象・出来事の中で この点に対しての深い思いは、 貴女よりさらに上を行く私 百回も言った、 私はあなたを愛していると。 "本当にそうなの?" あなたは私を遠ざけるのように試している。 あなたからの愛の一片は確かに存在する....!? そして小高い丘から舞い降りる…
 • Sona Interludo:音の間奏曲
  Sona Interludo 【音の間奏曲】 「君の言葉に重みがあるかなあ?」 一瞬考え込む私。 あなたから絶え間なく響く言葉は 確かに私を揺らすけれど、まだまだ半信半疑。 上手に私をその気にさせるように それを一緒に食べたいのなら頑張って! 美味しそうに私にプレゼンしてね、 トルコ料理の魅力を。 「えっ?まだ追加で食べるの⁉」 あなたが食べながらつぶやく。 下ごしらえがしっかりした柔らかなケバブを 私はあなたと共に楽しむのです。 確かに、そう、銀色に輝くグラス 私はとても好きです。 蜂蜜のような甘さがかおる、まるで囁く歌声のような 絶品バクラヴァを楽しみます。 確かに、味覚を刺激する トルコ料理の美味しさが広がる。 トルコ、そこで東洋と西洋が出会い、 再開を誓う、エキゾチックな都市 イスタンブール。 はい、心からお詫び申し上げます 確かに私は料理の名前を全く知りません。 でも、どんな物語にも、通常、ストーリー自身に矛盾もありますよね。 雲の影でさえ、私の心をかき乱しますから。 「君の言葉に重みがあるかなあ?」 一瞬考え込む私。 あなたから絶え間なく響く言葉は 確かに私を揺らすけれど、まだまだ半信半疑。 上手に私をその気にさせるように それを一緒に食べたいのなら頑張って! 美味しそうに私にプレゼンしてね、 トルコ料理の魅力を。
 • Certas Mi, Dubas Lin:確信と疑い
  【確信と疑い】 わたしは確信している、彼を本当には知らないと 彼はあなたのために努力している風ではあるが わたしはこう思う、彼をこんなふうには知らないと たぶん彼は遠い世界から来たのではないかと わたしは確信している わたしは確信している わたしは確信している、あなたが彼を好きではないと わたしは断言している わたしは断言している、確かに わたしは断言している、わたしはあなたを愛していると わたしは疑っている、彼は遠い世界から来たのではないと わたしは確信している、平行世界から彼は来たのだと 彼は言葉の中に未知の感情を持っていて それはこの世界では見つけられないもの わたしは信じている わたしは信じている わたしは信じている、平行な世界が存在することを わたしは信頼している わたしは信頼している、確かに わたしは信頼している、わたしは彼を正しく理解していると わたしは疑っている、彼は遠い世界から来たのではないと わたしは確信している、平行世界から彼は来たのだと わたしは確信している わたしは確信している わたしは確信している、あなたが彼を好きではないと わたしは断言している わたしは断言している、確かに わたしは断言している、わたしはあなたを愛していると
 • Lumplena Serenado:光り輝く夜の小夜曲
  Lumplena Serenado 【光り輝く夜の小夜曲】 あなたが優しく歌い始めたのは、 私にベッドで囁くように歌ってから‥⁉︎ あなた以前は絶唱型だったって、 笑顔で私にベッドでそれを明かしてくれた あなたは一人で歌います、 魅力的に笑います、 そして私への愛を歌います… 私は毎日幸せです。 あなたは一人で歌います、 魅力的に笑います、 そして私たちの計画を歌います 私が眠りに落ちるまで。 あなたが声でどうやって私を魅了するか知っていますか? 夜は私に甘い歌声をもたらします… 今、あなたは私の暗い時間の光です、 あなたの声を通して、私は自分自身の可能性を見つけます。 あなたは優しく歌います、 自由に笑います、 そして歌で灯りを灯します… 私は今まで以上に幸せです。 あなたは優しく歌います、 自由に笑います、 そして私たちの世界を歌います あなたはいつも私に夢を与えてくれます。 私はあなたを愛しています、 それは自然に続くでしょう、 世界の終わりまで絶えず。 私はあなたと一緒に作ります、 それは永遠に機能します、 世界の終わりの後でも無限に。 あなたは優しく歌います、 自由に笑います、 そして歌で灯りを灯します… 私は今まで以上に幸せです。 あなたは優しく歌います、 自由に笑います、 そして私たちの世界を歌います あなたはいつも私に夢を与えてくれます。 私はあなたを愛しています、 それは自然に続くでしょう、 世界の終わりまで絶えず。 私はあなたと一緒に作ります、 それは永遠に機能します、 世界の終わりの後でも無限に。
 • Solo en la Ĉielo: Flug-Refleksioj :ソロジャーニー:雲上のメロディー
  【Solo en la Ĉielo: Flug-Refleksioj】 ソロジャーニー:雲上のメロディー 私は何度も伝えた 決して好きではないと。 私のフライトではいつも、 決してそれを選ばなかった; 窓側の座席ではなく、通路側が私の居場所 私が空中の座席に座っている間、 その座席は私のベッドや部屋になる。 一人で食事をする 友人にメッセージを送る YouTubeを見る それは私が家でいつもすること。 ああ、飛行中に、 すべてが滑らかに進んでいる。 次の仕事のために。 ああ、ソロジャーニーは私にとって、 新鮮さをもたらし、 新たなスタートを提供してくれる 私は何度もそれを言った 今までにそれを選んだことはないと。 しかし、今回のフライトでは、 私は窓側の座席を選んだ、 通路側にはもう空席がなかったから。 私が窓側の座席に座って、雲の上にいる間、 その座席は私の避暑地になった。 一人で飲む 店に返信を送る 音楽を楽しむ まるで私が家でいつもしていることのように。 ああ、飛行中に、 すべてが滑らかに機能し、 新しい仕事の準備をアシストしてくれるがごとく。 ああ、ソロジャーニーは私にとって、 一陣の清浄な風のようで、 私の心に新鮮な喜びをもたらしてくれる。 私は何度も飛んだ そして、はい、いつもそれを好みました。 何度も飛行中に、 はい、いつもそれを選んだ。 私のためのブランデーではなく、あなたへの甘いお菓子を。
 • Ĉu vi rekonos...aŭ... :もう戻れないかもしれない懐かしい時
  【もう戻れないかもしれない懐かしい時】 道へ帰りし 飲食店を思い出す 焼きチーズの香り そこに在りや!「ラ・トラットリア」 " La Trattoria" ぶどうが割れる音 明るい地下室にて グラスは果てしなく輝き そのシンフォニーは、夕暮れに優美に 実際、私は まだ理解していない 誰の意志により… ほぼ私たちは消え去った? 道へ帰りし 飲食店を思い出す スパイスの香りによって そこに在りや!「エル・サブロソ」"El Sabroso" 情熱的な祭りが心で歌う サルサソースの香りが舞い上がる 温かさを持ち、壮大に料理され 皆がエル・サブロソで喜ぶ 実際には、私たちは 優しい言葉に従うように 偉大な力によって 完全に分かたれてしまった 今や世間は喜びを知る しかし私によれば、世界は混沌としている さらには、遠東の地 ゆがんだまま変容した あなたが道へ帰る 店を思い出すことは無い なぜならあなたはまだ手放さないから 心を隠すそのものを 数か月前 誰もいない街並みがそこにあった 沈黙し、生命を失っていた しかし花が再び咲く…わが地を除いて 実際、私は まだ理解していない 私たちは乗り越えられるのか...? 風前の”ともしび”の私たち… 今や世間は喜びを知る しかし私によれば、世界は混沌としている さらには、遠東の地 ゆがんだまま変容した
 • Ĉio glate iras sub via rolo :あなたの下ですべてがスムーズに
  あなたの下ですべてがスムーズに "例えあなたの頭が働かなくても、酒や煙草に走らず、泣いたりせずに私の元に戻ってきなさいな" あなたの言葉で、私は再び生きています。 そう、あなたの下ですべてが非常にスムーズに進んでいくのです… これじゃだめだ…、別の方法で…、 とにかく私は変わるべきだったんだと、 私は自分自身をそのように見ていたわけですが、 あなたは私をそのように見てはいなかったのですよね。 はい、私は確かにあなたの手にあります。 "寒くない冬、雪はなく、 北からの風もなく、 太陽は輝いていて、 どうなるのって言いますけど…。 地球のすべての自然の機能によって、 年間平均は摂氏14度なんですね。" あなたがいなければ、 別の場所、別の海岸、別の山頂で、 私は勇気を持って生きなければと…。 はい、私はあなたの手の中にいます。 "太陽は絶え間なく輝いていますが、 地球では空はしばしば暗くなりますよ。 でも太陽のせいではないでしょ? 雲が原因だったり、 まあ夜になったり、 暗くなる時もあるわよ..." これじゃだめだ…、別の方法で…、 とにかく私は変わるべきだったんだと、 私は自分自身をそのように見ていたわけですが、 あなたは私をそのように見てはいなかったのですよね。 はい、私は確かにあなたの手にあります。 夏でもね、 猛暑でなければ、 ギラツキがなければ、南からの風がなければ、 すなわち太陽の光がなければ… どうなるのって言いますけど…。 地球のすべての自然の機能によって、 年間平均は摂氏14度なんですね。 あなたがいなければ、 別の場所、別の海岸、別の山頂で、 私は勇気を持って生きなければと…。 はい、私はあなたの手の中にいます。
 • Esencoj en Fluado: Riveroj de Vortoj :銀河の光跡:言葉が紡ぐ七色の人々
  【銀河の光跡:言葉が紡ぐ七色の人々】 宇宙へと旅立つと悟って以来 特異な者の中に自分を発見した そう、いずれ周りの全てが私を専門家と認めるだろう 大衆向けのコミュニケーションと強い応用の 流れるような言葉でつづる、果てしない川のように アイデアと共に輝く、時に激しいダンスのように 言葉で繋ぐ、異なる文化の人々を 心に真珠を授ける、炎から生まれた言葉によって ここに私と共に来て 私と一緒に生きて 私と遊んで 私と幸せになって ここにあなたの周りに これまでのあなたに関わらず 少なくともあなたの心は、わずかでも私のもとにあれば 問題に対処するために、 単純に、 共に働こう、 私たちと一緒に! 私の本質は宇宙と絡み合い その中で深く、私の独自性を見つける 合わせ鏡は私であり、それは全ての魂を明らかにするだろう コミュニケーションと応用の力強い私の存在を通じて、人々に 果てしない川、言葉によって私は流れる アイデアと輝く、抑制のないダンスのように 異文化の人々を言葉で結びつける私 そして心に、真珠と炎の言葉を込める
 • Ĉe maran vojon, kun vi
  【Ĉe maran vojon, kun vi】 Septembras la marbord', kuras mi per mia aŭt' kun vi. Bluas la ĉiel'. Ankoraŭ mildas vent'. Tion mi konis laŭ "novaĵ' pri la ond'" de'l radi' ​ Lunĉos ni fiŝojn frititajn en gastejo ĉe'l pontet' kie floras la plumeri' ​ Kafumas kun dolĉaĵ',ŝatas vi ĉar vi kutimas ĝin. Flugas la temp' Apenaŭ estas tag'. ĉion mi ĝuis via vol', Jen la sun' mildiĝas pli Komfortas, Trankvilas, Ĝisoste ĝentilas, Pasias kun Granda amo vi ​ Eĉ se venas granda la ond', kiu estas kontraŭ al ni, certe ni venkos tuj per pura am' ​ Konfrontas, Subtenas Senlime aplaŭdas Senĉesas kun granda amo ni
 • Kun vi, ĉe marbordo...
  【Kun vi, ĉe marbordo...】 Bluas la ĉiel' blankas la nub' jes ĉio ĉiam estas en ord' Brilas la sun' blankas la ond' jes ĉiuj arboj kantas kune Vastan pasejon iras mi akompanante vin, la karulino Serĉas mi la taŭgan ejon por du frostiĝantaj "caipirinha" Kontraŭ al vent' staras ja vi ĉe'l limo ĉiam blankas la ond' Malgraŭ via pen' brovas la vent' de via kapo larĝan randon Vastan marbordon kuras mi ĉasante vian blankan plej ŝatatan Ridas vi kun granda via ja voĉ, min indikante kaj kurante Vidas vin kaj min ja etaj insuletoj ridas blanka nub' en blua la ĉielo kaj iel, neniel,kaj iam, neniam venos sama tempo dank'al Dio Bluas la ĉiel', blankas la nub' jes ĉio ĉiam estas en ord', Brilas la sun', blankas la ond', jes ĉiuj arboj kantas kune Vidas vin kaj min ja etaj insuletoj, ridas blanka nub' en blua la ĉielo, kaj iel, neniel,kaj iam, neniam venos sama tempo dank'al Dio
 • Venus kun vi...
  【Venus kun vi...】 Brilas la sun' kaj allogas min ke mi venus kun vi al milda mar' per mia malnova verda aŭtet'. Kuras la temp' kaj anoncas min ke ŝi forus sen mi. Aŭ pli da jar'... ,se mi realanĝis pli boni la viv' Fluas sent' kvazaŭ hodiaŭ estas dimanĉ'. Trinki la kafon kun lakt' estis la via ŝatat'(kutim'). Provas vent', malgraŭ hieraŭ finiĝis sezon', brovi la birdon sen son'; estis la venta ŝatat' Kalkulas mi, Fluidiĝas temp', aludas vi, Perdiĝas mi Al vi Venos ĵusta temp' por esprimi vian planon Por estont' kiu ĝenos min Kaj mi, Petos ĵusta temp', Por malfruigi vian planon Por vesper' Kiu ĝenos min Provas vent', malgraŭ hieraŭ finiĝis sezon', brovi la birdon sen son'; estis la venta ŝatat' Brilas la sun' kaj allogas min ke mi venus kun vi al milda mar' per mia malnova verda aŭtet'. Al vi Venos ĵusta temp' por esprimi vian planon Por estont' kiu ĝenos min Kaj mi, Petos ĵusta temp', Por malfruigi vian planon Por vesper' Kiu ĝenos min
 • Ratinaĵo, denove...
  【Ratinaĵo, denove...】 Ĉiam mi revas vin, tiam la amo al vi ja estas sendita el mi. Sed ĉiam mia provo ja tute vane funkcias Kaj via koro tute neniam estas plenumita de la am' de mi "Jes, estas en ver', kaj estas ja erar' tiel diras vi Ĉiam ŝi vidas lin, Tiam la amo al li Ja estas sendita el ŝi Sed ĉiam ŝia provo Ja tute vane funkcias Kaj lia koro tute neniam estas plenumita de la am' de ŝi "Jes estas en ver', enigmas inter ni..." Tiel diras li... Pluvas pluv' kontraŭ al mia vol' ventas vent' kontraŭ al ŝia vol' ridas vi, Kvazaŭ ĉio estas en invers' Ĉiam mi revas vin, tiam la amo al vi ja estas sendita el mi. Sed ĉiam mia provo ja tute vane funkcias Kaj via koro tute neniam estas plenumita de la am' de mi "Jes, estas en ver', kaj estas ja erar' tiel diras vi Pluvas pluv' kontraŭ al mia vol' ventas vent' kontraŭ al ŝia vol' ridas vi, Kvazaŭ ĉio estas en invers'
 • La difino maltrafis estontecon...
  【La difino maltrafis estontecon...】 Mi Kuras oriente al vi. Rapidas per aŭto jen mi. Ŝoforas meznokte dum mi Travidas memoron de ni. Trinkante la kafon Ja ofte kunhavis ni tagmezan ripozon ĉe'l parketo de la studej’ Parolis ni pri estont' de ni. De iam ni komencis kunhavi vesperojn ,noktojn kaj novajn matenojn Kalkulante sezonojn malofte kunhavis ni komunan babiladon Pri'l estonto de mi kaj vi Komencis imagi sole mi pri'l fino de la jaroj kiujn mi Kun vi Kune pasis kaj ĝuis sezonojn Sen la konsent' inter ni mi sole difinis ke tempoj komunaj de ni ja revenos neniam do Mi Kuras oriente al vi. Rapidas per aŭto jen mi. Ŝoforas meznokte dum mi Travidas memoron de ni. Cerbumante minutojn dirante kap-jesis vi "tre grandan sopiradon pli'l vivo mi sentos iam, lasu min tiam kontakti vin kiel vento el la montoj ĉirkaŭ vi frostita, kun sekaj folioj aromo-plenaj Mi Kuras oriente al vi. Rapidas per aŭto jen mi. Ŝoforas meznokte dum mi Travidas memoron de ni.
 • Kaj la floro, kaj la maro estas vi
  【Kaj la floro, kaj la maro estas vi】 Ĉu ni iru kune kie floras vi? Ĉu estas eraro en vortaranĝo de mi? Nun mi iom plue klare esprimos vin, Ĵus mi tiom multe saĝe rimarkis min! Floras la Flor', vi ja certas, la blanka plumerio benita, digna, bela, kaj pasia! Dum kiam mi ja sentas min en lac' aĉajn sensencajn frazojn dirinte Sed vi ĉiam milde min brakumis kaj mi ofte endormiĝis en viaj du brakoj kaj la floro kaj la maro, estas vi , RYOKO Ĉu mi diru certe ke vi dronas min? Ĉu estas la fakto mi droniĝas je vi? Nun mi iom plue klare esprimos vin, Ĵus mi tiom multe saĝe rimarkis min! Grandegas l'maro, vi ja certas, la suda pacifiko Sunbrilo,Blankaj ondoj, nova mateno kaj Floras la Floro, vi ja certas, a blanka plumerio benita, digna, bela, kaj pasia!
 • Li amas min, sed mi lin ne amas...
  【Li amas min, sed mi lin ne amas...】 Li amas min, sed mi lin ne amas. Mi vidas vin, sed vi vidas ŝin. Ŝi amas vin, sed vi ŝin ne amas... Estas tio latinaĝo por mi Oni hejtas la fornojn en la vintro, sed ĝi ne povas varmigi mian koron. En la printempo la gracio kaj la neĝo fluidiĝas; via koro ĉu povas ŝanĝiĝi? komponita en 1995 kelkaj flazoj el Ekzercaro de Esperanto: LL Zamenhof
 • Etendiĝis frostiga nokt'
  【Etendiĝis frostiga nokt'】 Malfermiĝos la ĉiel' Etendiĝis frostiga nokt' Mi jam konas la rezulton kiun mi kontraŭvole devas akcepti Pliboniĝos mi-a viv' Tiel mi kredis pri'l estont' VI jam havas la ideon kiun mi kontraŭvole devas akcepti Al vi donis amon Kiun ankaŭ vi donis al mi, tiel Ja kredis mi Al mi donis plendon Kiun ankaŭ mi devis akcepti en mia kor' ★ Malfermiĝos la ĉiel' Etendiĝis frostiga nokt' Mi jam konas la rezulton kiun mi kontraŭvole devas akcepti Pliboniĝos mi-a viv' Tiel mi kredis pri'l estont' VI jam havas la ideon kiun mi kontraŭvole devas akcepti Jen mi sentis Premon Kiun morgaŭ mi igos for de viv' de mi kun vi Kaj Vi miskonduton Kiun ankaŭ mi faris ne viŝos el via kor' Al vi donis amon Kiun ankaŭ vi donis al mi, tiel Ja kredis mi Al mi donis plendon Kiun ankaŭ mi devis akcepti en mia kor'
 • Kiam vi flugas al la lun’...
  【Kiam vi flugas al la lun’...】 Kiam vi flugas al la lun’, ne forgesus kunporti la muzikon Kion mi kreis nur por vi. Plejfortemis kunkanti la poemon kun mi... Kiam vi kantas sole ĝin ne forgesus kunkanti kun la jutubo Kion mi kreis nur por vi, plejmultigis am' de mi. De kiam la prezidento decidis sendi homon al la lun', De kiam ĉiuj popoloj aplaŭdis lian ja entuziasmon Konkredis la homar' unuiĝos ke ni iel, sed neniel realiĝis en ver'. Neniam prezentantoj dediĉis pensi pri la estontec' Neniam privilegiuloj aplaŭdis planon alian krom de si mem Konkrudis la roman' tiu ĉi mond' beliĝos Iel, sed neniel realiĝis en ver' Ni vivas en la tria demensio kaj tie neniu kontraŭ al temp', giganta la fluo de la direkto tiel antaŭvidis ni Kaj nun ni konas ke en nia propra menso, neniu kontraŭ al sia bondezir'; ni tajtas flugi laŭ la vol' Kiam vi flugas al la lun’, ne forgesus kunporti la muzikon Kion mi kreis nur por vi. Plejfortemis kunkanti la poemon kun mi... Kiam vi kantas sole ĝin ne forgesus kunkanti kun la jutubo Kion mi kreis nur por vi, plejmultigis am' de mi.
 • Ĉe pluv-kolora pasejo...
  【Ĉe pluv-kolora pasejo...】 Ĵus nun temp' , per simple, ho jes, mi ĉirkaŭ braku vin Foran lokon al kondukos vin mi, ja ekzistas en ver', per simple, ho jes, mi ĉirkaŭ braku vin foran lokon akompanos vin mi. Hazarda pluv' jam iris Subironta sun' re-ekbriris pluv-aroma vent' min kondukas Al ĉe nuba fend' Brirantaj pasejoj ricevas refrekton de'l sun', per glasoj, Ankaŭ donas vojoj al mi ĝis la neatingebla lum' Jen versitaj multaj larmoj pruvas vian progreson Sen maldolĉaj spertoj homoj ne ekbriras en ver'! Ĵus nun temp' , per simple, ho jes, mi ĉirkaŭ braku vin Foran lokon al kondukos vin mi, ja ekzistas en ver', per simple, ho jes, mi ĉirkaŭ braku vin foran lokon akompanos vin mi. venonta pluv', vi diras, solveblos kun mi, sed konos, aŭ se luna kor', aŭ la nova vent' kondukos min; ne eblos, Jen multaj larmoj sekvos vian progreson Sen malnovaj vi , kaj sen mi, ekbrilos vi en ver'! Nur nun tempo , per simple, ho jes, mi ĉirkaŭ braku vin Foran lokon al kondukos vin mi, ja ekzistas en ver', per simple, ho jes, mi ĉirkaŭ braku vin foran lokon akompanos vin mi. Ĵus nun tempo , per simple, ho jes, mi ĉirkaŭ braku vin Foran lokon al kondukos vin mi, ja ekzistas en ver', per simple, ho jes, mi ĉirkaŭ braku vin foran lokon akompanos vin mi. komponita en 1995
 • Ĉemaran vojon, kun vi :海岸線の道、あなたと
  海岸線の道、あなたと 九月に海岸は輝く 私は車に乗り、 あなたと共に駆け抜ける 空は青く、まだ風は穏やか ラジオの「波の便り」の予報通り 揚げたての魚でランチにしよう プルメリアが咲く 橋の近くのペンションで あなたのお好みは 食後のコーヒーと甘いデザート 時間は飛ぶように過ぎていきますが、かろうじてまだ日中です 私はあなたの想いを楽しみました 太陽の輝きが柔らかくなってきたよ 心地よさを感じて 静けさを味わい 優しく共に過ごす 大きな愛と共に歩んでいく たとえ大きな波がやって来ても 私たちは純粋な愛で直ちに打ち勝つでしょう 向き合い 支え合い 互いを讃えあい 大きな愛は止まることはありません 心地よさを感じて 静けさを味わい 優しく共に過ごす 大きな愛と共に歩んでいく
 • Kun vi, ĉe marbordo... :君とお気に入りの浜辺で
  【君とお気に入りの浜辺で】 空は青く 雲は白い そう、すべてが常にカンペキ 太陽が輝いている 波は白い そう、並木も一緒に歌います 広い歩道をあなたと一緒に歩くよ、愛しの君 キンキンに冷えた二杯の「カイピリーニャ」にぴったりの場所を探しながら 風に逆らって あなたは立っている 浜辺の波はいつも白い あなたの頑張りにもかかわらず 風はあなたの頭からワイドブリム(麦わら帽子)を舞い上げる あなたの白いお気に入りを、追いかけて走る広い浜辺を 君は私を指さして大きな声で笑ってる 小さな島々が私たちを見ている 青い空に白い雲が笑う こんな時間、 いつか同じ時は来ない 神に感謝 空は青く 雲は白い そう、すべてが常にカンペキ 太陽が輝いている 波は白い そう、並木は一緒に歌います 小さな島々が私たちを見ている 青い空に白い雲が笑う こんな時間、 いつか同じ時は来ない 神に感謝
 • Venus kun vi...:一緒に行けたら
  【一緒に行けたら】 輝く太陽が、 私たち2人を、 優しい4月の海においでと導く ちっちゃなグリーンのポンコツ車で 時が過ぎ去っていく 彼女が私なしで去ることを私に告げようとしている もう一度やり直せたら 私がもう少しうまく人生を歩めたら まるで今日は日曜日のように感じます。 カフェオレを飲むのがお気に入りだった君 季節は終わりを告げたのに突然の強い北風 舞う鳥と戯れるのはあなたのお気に入り 考え込む私 時間が溶け出す あなたは暗示する 迷子になる私 ★ あなたは あなたの計画を表現する丁度良い時間が来る 将来のためのあなたの決断 それは私が望まないこと そして私にもその時が訪れることを願う 今夜のきみが切り出す話を先延ばしにするチャンスが来るはず 季節は終わりを告げたのに突然の強い北風 舞う鳥と戯れるのはあなたのお気に入り 輝く太陽が、 私たち2人を、 優しい4月の海においでと導く ちっちゃなグリーンのポンコツ車で ★ あなたは あなたの計画を表現する丁度良い時間が来る 将来のためのあなたの決断 それは私が望まないこと そして私にもその時が訪れることを願う 今夜のきみが切り出す話を先延ばしにするチャンスが来るはず
 • Ratinaĵo, denove... :ああ、またまた難しい問題よね...
  【ああ、またまた難しい問題よね...】 私があなたの夢を見るたびに、 あなたへの愛は 確かに私から送られますが、 私の試みは いつも無駄に機能します. そして、あなたの心は 私の愛によって満たされることはありません 「はい、それは本当です、そしてそれはまったく間違っています」 とあなたは言う 彼女が彼を見るたびに、 彼への愛は 確かに彼女から送られますが、 彼女の試みは常に無駄に機能します. そして彼の心は 彼女の愛によって満たされることは決してない 「ええ、そうです、それは私たちの間の謎です...」 と彼は言います... 雨が降っている 私の希望に反して 風がふく 彼女の希望に反して あなたは笑う まるですべてが逆のよう 私があなたの夢を見るたびに、 あなたへの愛は 確かに私から送られますが、 私の試みは いつも無駄に機能します. そして、あなたの心は 私の愛によって満たされることはありません 「はい、それは本当です、そしてそれはまったく間違っています」 とあなたは言う 雨が降っている 私の希望に反して 風がふく 彼女の希望に反して あなたは笑う まるですべてが逆のよう
 • La difino maltrafis estontecon... :木枯らしに気付く過ち
  【木枯らしに気付く過ち】 私は東に向かって走っています。 貴女に向かって車で急いでいます。 真夜中のドライブで 二人の思い出がよみがえります。 キャンパスの小さな公園で コーヒーを飲みながら、 よく昼休みを共にしました。 私たちは自分たちの将来について話しました。 ある時から、私たちは 夕方、夜、そして新しい朝を共有し始めました. 季節が何度か移り行き、 私とあなたの将来について 共通の会話を共有することはほとんどなくなった. 君と過ごした季節の終わりを、 僕だけが想像し始めた。 貴女に思いを打ち明けることもなく、 私たちだけが共有した時間は 想い出になると、 勝手に結論付けました. 私は東に向かって走っています。 車で急いでいます。 真夜中のドライブで 二人の思い出がよみがえります。 数分間の沈黙の後、あなたはうなずいて言った 「私はこれからの人生で大きな切望を感じることもあるでしょう。 そのときは、あなたの周りの山々から吹く 凍てついた風となって、香りに満ちた枯れ葉とともに、 あなたに会いに来るわ…」と。 私は東に向かって走っています。 車で急いでいます。 真夜中のドライブで二人の思い出がよみがえります。
 • Kaj la floro, kaj la maro estas vi:花、時に海、それは君
  【花、時に海、それは君】 君が咲​​く場所へ一緒に行きませんか? 私の言葉遣いに誤りがありますか? もう少しわかりやすく表現しますと、 まあ自分自身ではうまく言えたと思ってるのですが… 花は咲く 君は白いプルメリア 祝福されて、凛々しくて、美しくて、そして情熱的! 疲れたからとひどい言葉で無茶なことばかり言う私、 でもあなたは いつも優しく抱きしめてくれました 時には君の両腕の中で眠りについた 花、時に海、それは君、RYOKO あなたが私を溺れさせているとはっきりと言うべきですか? 本当は私自身があなたに溺れているということ? もう少しわかりやすく表現しますと、 まあ自分自身ではうまく言えたと思ってるのですが… 海はおおきいよね、南太平洋 サンシャイン、白い波、新しい朝 花は咲く 君は白いプルメリア 祝福されて、凛々しくて、美しくて、そして情熱的!
 • Li amas min, sed mi lin ne amas... :揺れる想い
  【揺れる想い】 彼は私を好きだけど、 私はそうじゃない。。 私はあなたを見てるけど、 あなたには彼女を見てるのね。 彼女はあなたを好きだけど、 あなたはそうじゃない... ああ、私には難しい問題だわ~ 冬はストーブを焚きますが、 私の心は温まりません。 春は雪と氷を溶かします。 あなたの心は変わるでしょうか? 1995制作作品:エスペラント語で作った処女作 いくつかのフレーズはエスペラント語創始者 ザメンホフ博士のEkzercaro de Esperanto: LL Zamenhofより引用した文章
 • Etendiĝis frostiga nokt' :溶け出す夜に
  【溶け出す夜に】 夜が明けて行く 凍てついた空が溶けだすように 答えはもうわかってる イヤだけど受け入れなければならないこと 私たちの行く末は良くなる そう信じてた未来 あなたはすでにアイデアを持ってた イヤだけど受け入れなければならないこと 捧げた愛は大きいのだと 君も同じと信じていた そうではないと分かった今は それを心に受け止めなければならない ★ 夜が明けて行く 凍てついた空が溶けだすように 答えはもうわかってる イヤだけど受け入れなければならないこと 空気の重さを感じ 明日からはあなたとの時間は無いのだと そして、私の最後の悪あがきだけが 君にとっての最後の記憶となるのかと 捧げた愛は大きいのだと 君も同じと信じていた そうではないと分かった今は それを心に受け止めなければならない
 • Kiam vi flugas al la lun’... :月に観光に行くときには...
  【月に観光に行くときには...】 月に観光に行くときには、 私があなたのために作った音楽を忘れずに 一緒に詩を歌ってみてください... 一人で歌う時は、 あなたのために作ったYouTubeと 一緒に歌うことを忘れないで 沢山の愛をこめて作ったから… 大統領が人を月に送ることを決定して以来、 すべての人々が彼の熱意を称賛して以来、 私たち人類は何らかの方法で一つになれると信じてきましたが 現実の世界はそうはならなかった。 パフォーマーが将来について考えることに時を捧げたしたことは一度もない... 特権階級の人々は、自分の計画以外の計画を称賛したことは一度もありません... 小説はこの世は何とか美しくなると締めくくったが、 現実の世界はそうはならなかった。 私たちは三次元に住んでいて、 時間には誰も逆らえない、 それは巨大な流れだから…と 私たちは予見しました そして今、 私たちは自分の心の中でなら、 誰も自身の良い願いに反対しないことに気づいた。 そう、 私たちは自由に飛ぶことができます! 月に観光に行くときには、 私があなたのために作った音楽を忘れずに 一緒に詩を歌ってみてください... 一人で歌う時は、 あなたのために作ったYouTubeと 一緒に歌うことを忘れないで 沢山の愛をこめて作ったから…
 • Ĉe pluv-kolora pasejo... :雨色の街角で
  【雨色の街角で】 ちょうど今の時間、単に、そう、 私はあなたを抱きしめよう 遠いところへ連れて行ってあげる、 確かに存在する、光の彼方まで、単純に、そう、 私はあなたを抱きしめます 光の彼方へあなたをお連れしていきます 突然の雨はもう去った 夕日がまた輝き始めた 雨の香りのする風が僕を雲の裂け目に導く 窓ガラスの反射で街並みを再び輝かせ、 届かぬ光への道も教えてくれる 貴女が流した沢山の涙は、あなたの進歩を証明している 苦い思い出無くして、真実の中で輝きませんよね! ちょうど今の時間、単に、そう、 私はあなたを抱きしめよう 遠いところへ連れて行ってあげる、 確かに存在する、光の彼方まで、単純に、そう、 私はあなたを抱きしめます 光の彼方へあなたをお連れしていきます 次の雨は私と一緒に解決するとあなたは言いますが、 気まぐれなMoon heart、新しい風が私を導いてくれればですね;でももうここまでです。 多くの涙があなたの進歩に続くでしょう 過去のあなたがいなくても、私がいなくても、あなたはリアルに輝くでしょう! 今だけの時間 ただただ oh yes, 私はあなたを抱きしめよう 遠いところへ連れて行ってあげる、 確かに存在する、光の彼方まで、単純に、そう、 私はあなたを抱きしめます 光の彼方へあなたをお連れしていきます ちょうど今の時間、単に、そう、 私はあなたを抱きしめよう 遠いところへ連れて行ってあげる、 確かに存在する、光の彼方まで、単純に、そう、 私はあなたを抱きしめます 光の彼方へあなたをお連れしていきます 1995年制作作品
bottom of page