top of page

歌詞は順次公開していきます。

Ni liberigos la kantotekstojn unu post la alia.

We will release the lyrics one by one.

2023 оны 5-р сарын 25-нд HUGO YASS-ийн анхны цомог "Primitiva: Origin" нь төрөл бүрийн хөгжмийн түгээлтийн үйлчилгээн дээр гарах болно. Бүгд эсперанто хэл дээр өөрөө зохиосон. Хэрэв танд iTunes шиг захиалга байгаа бол нэмэлт төлбөр хийх шаардлагагүй: байх ёстой.

iTune: Apple Music

On May 25, 2023, HUGO YASS's first album "Primitiva: Origin" will be available on various music distribution services. All self-composed in Esperanto. If you have a subscription like iTunes, no additional payment is required: there should be.

Amazon Music

配信予定先 MNVer..png
bottom of page